top of page

Petter Dass (1647-1707)

Petter Dass og Helgeland

Petter Dass og Helgeland er nærmest for synonymer å regne. Derfor oppføres monumentet rett i front av fjellkjeden De Syv Søstre, regionens mest kjente landemerke. Kombinasjonen Petter Dass og Syv Søstre er også brukt av flere kunstnere, ikke minst Karl Erik Harr og Kåre Espolin Johnson.

Det er over tid blitt selve symbolet på Helgelands kultur og natur.

 

Men Petter tilhører ikke bare Helgeland. Herre Gud ditt dyre navn og ære er kanskje Norges mest kjente salme. Den står som nummer én i Salmeboka og er selve signalsalmen. Det er muligens også salmen i Norge med flest folketonevarianter, og den er oversatt til en rekke språk. Dette viser at Petters tekster nådde langt.

 

Petter Dass og samer

Kirkens historie og Petter Dass´ historie er på mange måter to sider av samme sak. Petter Dass blir derfor et symbol for kirken – på godt og vondt.

Som alle vet har kirken ingen stolt historie i forhold til urfolk. Så hva skriver da Petter om samer?

Professor Nils Magne Knutsen har en gjennomgang av dette i sin bok Petter Dass - prest, pedagog, humorist (Angelica forlag AS, 2019). Det kan du lese her

 

Petter Dass og naturvitenskap

Kirken og naturvitenskap har ikke alltid gått i takt, spesielt ikke på Petters tid. Så hva skriver Petter? Professor Ronny Spaans ved universitetet i Oslo har en grundig artikkel om dette i den vitenskapelige publikasjonen Edda (2021). Artikkelen kan du lese her

 

Petter Dass generelt

Petter Dass museet på Alstahaug er en sentral kunnskapsformidler av Petter Dass.

Link til Petter Dass museet finner du her

bottom of page