top of page

Nøkkelinfo og bilder

Fakta Petter på skjæret

 • Petter på skjæret er et 10 meter høyt monument i bronse av dikterpresten Petter 

       Dass som skal stå på Raudholmgalten i Herøy kommune (Helgelandskysten)

 • Kunstner er Frode Lillesund, Nesodden

 • Prosjektet tar utgangspunkt i en over hundre år gammel visjon (Publisert i Verdens Gang, 1901)

 • Initiativtaker Alf Knutsen skriver om bakgrunn for prosjektet

 • Petter Dass vil så midt i elementene med Syv Søstre som bakgrunn. Synsvinkelen til fjellkjeden vil være den samme som Petter selv hadde fra sitt barndomshjem på Nord-Herøy gård 

 • Monumenter er beregnet for sjøfarende og sees best fra båt

 • Prosjektet koster NoK10,8mill kroner, og finansieres av offentlige og private midler

 • Prosjektet eies av Herøy kommune og organiseres gjennom Petter på skjæret AS

 • Prosjektet er et samarbeide med Bodø2024 – Europeisk kulturby

 • Monumentet vil stå ferdig i 2024

 • Kunstneriske konsulenter er Elena Engelsen og Ørnulf Opdahl

 • Historisk konsulent er professor Ronny Spans, universitetet i Oslo

Tidsplan:

2022 Kunstner Frode Lillesund fullfører sin lille modell (ca50cm).

2023  Frode Lillesund jobber med sin store modell (2,5m) i sitt atelier. 

           Den endelige utgaven (2,5m) scannes og sendes til støperi hvor den forstørres til fullskala.

           Endelig størrelse blir 10m, og materialet er bronse.

2024 Fullskalamodellen fraktes til Helgeland.

          Fundamentet støpes på skjæret.

          Montører fra støperiet monterer monumentet på et kai på Herøy.

          Monument løftes på skjæret i hel utgave.

          

 

Prosjektet kan følges på www.petterpåskjæret.no og på Facebook 

bottom of page