top of page
Plassering Raudholmgalten.png

Hvorfor vi valgte Raudholmgalten:

-  Prosjektets visjon «på et skjær» vil være oppfylt på en god måte.
-  Syv søstre er godt eksponert med alle toppene godt synlig.
-  Skjæret er frittliggende. Det er ingen skjær og holmer i umiddelbar nærhet som er visuelt forstyrrende
-  Monumentet vil kunne sees fra alle vinkler.

-  Skjæret er lite og det vil gjøre monumentet visuelt større.
-  «Midt i elementene» får en ekstra dimensjon ved at også det våte elementet når skulpturen.

-  Skjæret ligger i et område som er lett tilgjengelig for kajakk.
-  Lokasjonen har mulighet for at større fartøy kan gå inntil. 

-  Skjæret er en del av eiendommen til Nord-Herøy gård, gården der Petter vokste opp. Petter kommer hjem.

Raudholmgalten er valgt av et enstemming styre i Petter på skjæret AS

Her kan du lese  kunstnerisk innstilling til lokasjon

bottom of page